Home » Tag » P8H77 V

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  P8H77-V

Average Rating

P8Z77-V

ถือว่าเป็นโอกาสเหมาะที่จะเปลี่ยนครับงานนี้ เพราะ ASUS นั้นประกาศออกมาแล้วว่าเตรียมพร้อมที่จะให้เมนบอร์ดที่จะออกมาใหม่นี้จะรองรับ Thunderbolt แล้ว

© Copyright - Notebookspec.com All Rights