Home » Tag » Optical Cable

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Optical Cable

Average Rating

Corning_USB3.Optical_Cables_600

การจะใช้ความเร็วของ USB 3.0 ได้อย่างเต็มที่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ของคุณรองรับกับ USB3.0 แล้วคุณจะได้รับความเร็วสูงสุดตามที่ USB 3.0 ตั้งไว้นะครับ เพราะการที่จะให้ได้ความเร็วในการใช้งานสูงสุดนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากที่ต้องคิดประกอบกันด้วย หนึ่งในปัจจัยนั้นก็หนีไม่พ้นสายที่ทำการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ของคุณครับ ซึ่งในเดือน มกราคม ปี 2013 ที่ผ่านมานั้น บริษัท Corning ได้ทำการเปิดตัวสาย Optical Cables สำหรับ USB 3.0 ความเร็ว 5 Gbps ไว้และถึงตอนนี้ก็ได้เวลาส่งสายเคเบิลนี้ลงขายในตลาดแล้วครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights