Home » Tag » Notebook คุ้ม

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Notebook คุ้ม

Average Rating

ในการซื้อโน้ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์ซักเครื่องเพื่อมาใช้งานนั้น หลายๆ คนคงมีงบประมาณในการเลือกซื้อแตกต่างกันออกไป โดยบางคนอาจจะเป็นนักศึกษาอยู่ ยังต้องขอเงินจากผู้ปกครองมาซื้อ ก็เลยอาจจะมีงบประมาณในการเลือกซื้อโน้ตบุ๊คที่ไม่แพงจนเกินไปนัก หรือสำหรับบางคนที่ต้องการโน้ตบุ๊คเพื่อเอามาทำงานหนักๆ และเล่นเกมด้วย ก็อาจจะต้องขยับงบประมาณให้สูงขึ้นอีกซักหน่อย รวมไปถึงกรณีจะซื้อโน้ตบุ๊คมาใช้งานพกพาเน้นการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน ก็อาจจะต้องใช้งบประมาณในระดับหนึ่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights