Home » Tag » Narrator

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Narrator

Average Rating

ปัญหาการแสดงผล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพ แสงหรือการแสดงผลของตัวอักษร กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในการใช้งาน ก็คงต้องการวิธีที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นให้หายไป แต่หลายครั้งปัญหาที่เกิดไม่ได้มาจากฮาร์ดแวร์ที่บกพร่องหรือเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของซอฟต์แวร์ แต่อาจเกิดจากการตั้งค่าการทำงานที่ไม่เหมาะสมเท่านั้น จนกลายมาเป็นสาเหตุหลักในการแสดงผล อย่างไรก็ดีลองมาดูวิธีแบบสั้นๆ ง่ายๆ ในการจัดการกับสิ่งผิดปกติเหล่านั้น เพื่อจะทำให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น?

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights