Home » Tag » Mac Center

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Mac Center

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญของคนที่เลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple ที่มีหลายคนให้ความสนใจนอกเหนือจากเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้ว ก็คือเรื่องของการเช็คประกันและศูนย์บริการสำหรับเคลม iPhone, iPad, iPod รวมไปถึง MacBook, iMac ในกรณีที่เกิดปัญหาหลังการใช้งาน ซึ่งถึงแม้ในไทยจะไม่มีศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ Apple มีแต่ศูนย์บริการที่ผ่านการแต่งตั้งและรับรองของ Apple เท่านั้น เช่นศูนย์ของ Mac Center เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights