Home » Tag » Low battery Action

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Low battery Action

Average Rating

เรื่องแบตเตอรี่เป็นสิ่งที่เราพูดถึงกันบ่อยครั้ง โดยเฉพาะการดูแลรักษา เพื่อที่จะให้ใช้งานกับเราไปได้นานๆ หลายคนคงเคยผ่านประสบการณ์ที่เรียกว่า แบตฯ หมดหรือแบตฯ เสื่อม โน๊ตบุ๊ค แบตหมดเร็วกันมาบ้าง ย่อมรู้ซึ้งได้ดีว่าน่าเจ็บปวดมากเพียงใด ยิ่งในบางกรณีแบตฯ ที่เสื่อมมากๆ นั้น จากการชาร์จก็ดูจะไม่เต็มดีอยู่แล้ว อาจมีการรายงานว่าได้แค่ 90% ก็หยุดหรือบางทีชาร์จไปตั้งนาน ได้แบตฯ มาเพียงนิดเดียว ที่สำคัญใช้งานไปไม่นานแบตฯ ลดฮวบจนเกือบหมด นี่ถือว่าเป็นสัญญาณอันตราย สิ่งที่เป็นปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานแบบไม่ได้รับการดูแลหรือใช้งานจนแบตฯ หมด ถือเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหานี้ ดังนั้นแล้วการตั้งระดับการเตือนในส่วนของแบตฯ ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ควรจะทำ เพื่อให้เราวางแผนในการใช้พลังงานให้ถูกต้อง

© Copyright - Notebookspec.com All Rights