Home » Tag » local account

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  local account

Average Rating

Create a Local Windows 10 Account (1)

เวลาที่ดาวน์โหลด Windows 10 Tech preview มาใช้ ก็ต้องยอมรับในข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้งานจะถูกส่งไปยัง Microsoft โดยที่คุณอาจต้องการสร้าง Account พื้นฐานขึ้นมาแทนและใช้ในการทำงานตามที่ต้องการหรืออาจจะต้องสร้างบัญชีเพิ่มสำหรับผู้ใช้บางคนภายในบ้านที่ไม่ได้มีบัญชี Microsoft ด้วยการสร้าง Local Account ตามรูปแบบดังนี้บน Windows 10 สร้าง Local Account บน Windows 10

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights