Home » Tag » Laptop Alarm

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Laptop Alarm

ลอง คิดกันเล่นๆ ถ้าเกิดโน้ตบุ้คแสนรักของเราหายไป จะทำอย่างไรดี ยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจตกต่ำ ขโมยชุกชุมมากๆ เมื่อวันก่อนดูข่าว ขนาด พันธุ์ข้าวมันยังขโมยกันเลย นับประสาอะไรกับโน้ตบุ้ค ถ้าวางไว้ตามสถานที่สาธารณะอย่าง ห้องสมุด รับรองว่า โน้ตบุ้คเราอาจไม่ปลอดภัยแล้ว (more…)

© Copyright - Notebookspec.com All Rights