Home » Tag » Icons

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Icons

Average Rating

สำหรับวันนี้จะมาแนะนำการเปลี่ยนขนาดของตัวหนังสือหรือตัวอักษรของเมนูหรือรายการต่างๆ ที่มากับ Windows 8 ทั้งนี้ยังรวมถึงการทำ ตัวหนา(Bold) ได้ด้วย ขนาดตัวอักษรที่เราสามารถเปลี่ยนได้นั้นก็ได้แก่ ตัวอักษรที่อยู่ที่ Title bars, Menus, Message boxes, Palette titles, Icons และ Tooltips

© Copyright - Notebookspec.com All Rights