Home » Tag » hwmonitor

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  hwmonitor

Average Rating

ASRock Fan-tastic Tuning (2)

สิ่งที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หลายคนตระหนักถึงก็คือ ความร้อนที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซีพียูหรืออากาศภายในเคสก็ตาม ซึ่งปัจจัยสำคัญนั้นอยู่ที่การทำงานของพัดลมที่ต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหลายครั้งการที่พัดลมซีพียูหรือพัดลมในเคสไม่ทำงานหรือมีความผิดปกติ กว่าผู้ใข้จะตรวจพบ ก็อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นแล้ว หรือในบางกรณีต้องการที่จะปรับรอบพัดลมให้สูงขึ้นอยู่ระดับในรูปแบบที่ต้องการ ก็ต้องอาศัยอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ช่วยในการจัดการ

แหล่งพลังงานสำคัญสำหรับโน้ตบุ๊กทุกเครื่องนอกจากอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟบ้านเข้าเครื่องแล้วก็จะมีแบตเตอรี่อีกหนึ่งทางทีทำให้โน้ตบุ๊กใช้งานได้แม้จะไม่ต้องเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้าเครื่อง แต่ถ้าใช้งานไปนานๆ แล้วหลายๆ คนก็อาจจะไม่แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของเราจะยังสามารถใช้งานได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่ต้องห่วง เพราะวันนี้ทางทีมงานมีวิธีตรวจสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่มาฝากให้ทุกท่านได้ทราบกัน

© Copyright - Notebookspec.com All Rights