Home » Tag » hwbot

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  hwbot

Average Rating

ASRock ร่วมกับ HWBOT? ประกาศการแข่งขันโอเวอร์คล็อคด้วยเมนบอร์ดรุ่นล่าสุด? Series 8! ไทเป, ประเทศไต้หวัน, 12 กรกฏาคม 2013 ? ผู้ผลิตเมนบอร์ดระดับโลก ASRock ร่วมกับ HWBOT ประกาศการแข่งขันโอเวอร์คล็อคที่ชื่อว่า ?ASRock 8 Series OC Competition,? ซึ่งการแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็นสามรายการดังต่อไปนี้: CPU-Z, Super Pi 32M และการโอเวอร์คล็อคความเร็วของหน่วยความจำ. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำความเร็วหรือคะแนนให้ได้สูงที่สุดในรายการใดรายการหนึ่งดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นและนำผลคะแนนที่ได้ไปลงทะเบียนไว้ที่ HWBOT.org.

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights