Home » Tag » HTML

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  HTML

Average Rating

html5

ตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ทาง Google ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับว่า โฆษณาต่างๆ บนเว็บไซต์ที่อยู่ในรูปแบบของ Flash นั้นจะถูกปรับแต่งและแสดงผลในรูปแบบโค้ด HTML5 โดยอัตโนมัติ โดยการปรับนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่โฆษณานั้นเป็นโฆษณาที่อยู่ในระบบ AdWords หรือทางผู้ปล่อยโฆษณาได้ทำการเอาโฆษณาที่อยู่ในรูปแบบ Flash ผ่าน AdWords Editor (ซึ่ง AdWords เป็นระบบโฆษณาของทาง Google เองเท่านั้นไม่ได้รวมไปถึงโฆษณาบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ AdWorks)

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights