Home » Tag » hide ribbon

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  hide ribbon

Average Rating

หลายคนที่ใช้งานเอกสาร ก็อาจจะเจอปัญหาในเรื่องของพื้นที่ในการใช้งานที่น้อยลง โดยเฉพาะคนที่ใช้กับจอภาพขนาดเล็ก เช่นบนโน้ตบุ๊กหลายๆ รุ่น ถึงแม้ว่าหน้าจอปัจจุบันจะกลายเป็นแบบ Wide-screen ไปหมดแล้ว ก็ไม่ได้ช่วยตอบโจทย์เท่าใดนัก เนื่องจากได้พื้นที่ขยายด้านข้าง แทนที่จะเป็นพื้นที่ในแนวตั้ง จึงทำให้การพิมพ์งานบางครั้งอาจจะดูแคบลงไป ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจาก MS Word รุ่นใหม่ๆ มักจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เข้ามาแทนที่เมนูบาร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือที่เรียกว่า ริบบอน นั่นเอง แต่ด้วยการที่ใส่เครื่องมือและฟังก์ชันต่างๆ เข้าไปเยอะ จึงทำให้กินพื้นที่ด้านบนของหน้าจอไปไม่น้อย อย่างไรก็ดีผู้ใช้ก็สามารถปิดระบบดังกล่าวนี้ชั่วคราวได้ โดยมีวิธีการต่างๆ ดังนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights