Home » Tag » H2testw

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  H2testw

Average Rating

01 H2testw โปรแกรมทดสอบ USB Drive และการ์ดเก็บข้อมูล

H2testw เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบการเขียนและอ่านพวก USB Drive หรือ SD Card ทำให้เราสามารถประเมินความเสียหายได้ โดยโปรแกรมจะทำการเขียนข้อมูลในช่องว่างเพื่อทำการคำนวน การเขียนข้อมูลนี้สามารถทำได้สองแบบ คือ เติมข้อมูลไปในพื้นที่ว่างทั้งหมด หรือระบุเป็นจำนวน MB ใส่เข้าไป โปรแกรมนี้รองรับทั้ง Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista และ Windows 7 นะครับ ส่วน Windows ของเซิฟเวอร์ต้องลองดู อาจจะได้ครับ

© Copyright - Notebookspec.com All Rights