Home » Tag » GTX1050

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  GTX1050

Average Rating

1050-vs-1050ti-2

หากจะกล่าวถึงการ์ดจอรุ่นใหม่ที่เพิ่มเปิดตัวไปไม่นานมานี้ หลายคนคงทราบดีกับการ์ดจอรุ่น Geforce GTX 1050  และ 1050TI ซึ่งการ์ดจอ 2 รุ่นนี้ถูกเปิดตัวออกมาพร้อมกันและมีราคาที่ไกล้เคียงกัน ราคาแตกต่างกันประมาณไม่เกิน 1,000 บาท เท่านั้น หลายคนอาจจะสงสัยว่าเจ้ากร์ดจอ 2 รุ่นนี้มีความแตกต่างกันอย่างไหร ซื้อตัวไหนจะคุ้มค่ามากกว่า บทความนี้จะมีคำตอบ

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights