Home » Tag » Graphene

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Graphene

Average Rating

Graphene ถือเป็นวัสดุที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมเวลานี้ เพราะมีความสามารถในการนำความร้อนและปรับปรุงกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบัน ได้ถูกนำไปใช้กับสิ่งต่างๆ มากมาย ทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือจะเป็นกลุ่มเครื่องนุ่งห่มก็ตาม เช่นเดียวกับ TEAM ที่ได้นำเอาวัสดุแห่งศตวรรษที่ 21 นี้มาใช้กับ M.2 SSD รุ่นล่าสุด T-Force Cardea เพื่อช่วยในการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights