Home » Tag » grahic card

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  grahic card

AMD-hardware-boom.com-003-620x400

สำหรับชิปกราฟิกของ AMD ตระกูลต่อไป ที่แผนน่าเปิดตัวในช่วงปี 2016 ในชื่อรหัสพัฒนาว่า “Arctic Islands” จะข้ามเทคโนโลยีการผลิตแบบ 20 นาโนเมตรไปเลย โดยจะกระโดดไปที่ 14 นาโนเมตร FinFET แทน ซึ่งเป็นไปได้ว่าน่าจะใช้ TSMC เป็นผู้ผลิตหลักให้

© Copyright - Notebookspec.com All Rights