Home » Tag » GPU Z 0.5.2

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  GPU-Z 0.5.2

gpu-z052GPU-Z โปรแกรมสำหรับดูข้อมูลและรายละเอียดของ GPU ที่เป็นที่ยอดนิยมในงวงการ ได้ออกมาถึงรุ่น 0.5.2 แล้วครับ โดยในรุ่นนี้ได้มีการเพิ่มเติมข้อมูล, ปรับปรุงและแก้ไขบั๊กต่างๆ อย่างเช่น - เพิ่มข้อมุลของ NVIDIA GT 440, GTX 550, GTX 560, GTX 570, GTX 590, AMD HD 6990 - เพิ่มข้อมูลของ IGP ใน CPU ตระกูล Sandy Bridge - แก้ไขกระบวนการการตรวจเช็ก ROP ใน GPU ของ ATI โค้ดเนม Madison - ปรับปรุงการตรวจสอบรุ่นของ OpenCL ที่รองรับของการ์ดจอ ATI - ปรับปรุงส่วนในการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในการ์ดจอ ATI - แก้ไขบั๊กต่างๆ ของตัวโปรแกรม โดยสามารถเข้าไปโหลดได้แล้วครับ ตามในลิ้งค์ด้านล่างนี้เลย Download GPU-Z 0.5.2 from Techpowerup ที่มา : Techpowerup

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights