Home » Tag » goole

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  goole

Average Rating

อ้างอิงจาก IIya Grigorik ผู้เป็นกระบอกเสียงให้กับบรรดานักพัฒนาของ Google ได้บอกครับว่าเมื่อคุณทำการกดบนผลการค้นหาผ่าน Google Search หลังจากที่ได้ทำการค้นหาเรียบร้อยแล้ว หน้าเว็บเพจที่คุณกดเข้าไปนั้นจะโหลดเร็วกว่าเดิม 100 - 150 ms สำหรับการใช้งานการเข้าถึงเว็บที่ค้นหาผ่านทาง Chrome สำหรับ Android ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องมาจากฟีเจอร??reactive prefetch? ที่เพิ่มเข้ามาบน browser (ซึ่งในตอนนี้มีเฉพาะบน Chrome สำหรับ Android เท่านั้น) และฟีเจอร์นี้จะไม่เพียงแต่ทำการ fetching เพ็จเป้าหมายเท่านั้นครับ แต่ทว่าจะบอกได้ด้วยอีกว่าหน้าเว็บเพจนั้นต้องใช้ทรัพยากรที่สำคัญอื่นๆ อะไรอีกบ้างและจะทำการ fetch แบบขนานไปด้วยกันเพื่อที่จะเป็นการเร่งให้การแรนเดอร์หน้าเว็บนั้นเร็วขึ้น

© Copyright - Notebookspec.com All Rights