Home » Tag » Glary UnDelete

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Glary UnDelete

Average Rating

Glary UnDelete-0

เชื่อว่าหลายคนในนี้ ต้องเคยพบกับปัญหาการลบไฟล์หรือไฟล์หายไปจากฮาร์ดดิสก์ พอกลับมาคิดได้ก็สายไปเสียแล้ว ไฟล์บางอย่างนั่งทำใหม่ได้ แต่ไฟล์บางอย่างมีโอกาสแค่ครั้งเดียว เมื่อหายไปแล้ว ไม่สามารถเรียกกลับมาได้ ซึ่งไฟล์เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง หากถูกลบไปแล้ว การจะได้กลับมาก็คงยาก แต่ปัจจุบันก็มีโปรแกรมหลายตัวที่ออกแบบมาให้นำไฟล์ที่ลบไปแล้ว กลับคืนมาได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะออกมาให้ทดลองใช้หรือใช้ฟรีบ้างเป็นบางโปรแกรม ขึ้นอยู่กับที่เราจะเลือกใช้ ฉะนั้นก็คงต้องพิจารณาให้ดี เพราะถ้าแค่สเแกนเจอ แต่กู้คืนมาไม่ได้ก็คงไร้ประโยชน์

© Copyright - Notebookspec.com All Rights