Home » Tag » Gigabyte BRIX Pro

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Gigabyte BRIX Pro

Average Rating

Screenshot (5)

หลังจากที่ทางทีมงานได้พูดถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ในสไตล์คอนโซลในกลุ่มของ Steam Machine จากแบรนด์ดังอย่าง Alienware Steam Machine และ ASUS GR8S Steam Machine กันไปแล้ว อีกหนึ่งแบรนด์ที่มีโอกาศจะนำมาขานในบ้านเราอยย่าง Gigabyte เองเค้าก็ทำเครื่องคอมพิวเตอร์ในกลุ่มนี้เช่นกัน และได้ผ่านการรับรองจาก Valve เป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพใต้ชื่อ Gigabyte BRIX Pro หรือรหัส GB-BXi7-4770R  

© Copyright - Notebookspec.com All Rights