Home » Tag » free studio

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  free studio

Average Rating

FreeStudio-Video-Picture-0

ด้วยความที่กล้องมือถือหรือกล้องวีดีโอได้รับความนิยมมากขึ้น แถมยังถ่ายภาพวีดีโอได้ในระดับไฮเดฟเลยทีเดียว จึงทำให้บางคนเลือกจะถ่ายเวลาประทับใจในแบบวีดีโอ แต่เมื่อใดที่อยากจะเก็บช็อตสำคัญเป็นภาพนิ่งจะทำอย่างไร คงต้องบอกว่าไม่ได้ง่าย เพราะต้องมาเลือกวีดีโอกันแบบช็อตต่อช็อต

การถ่ายวีดีโอ บางครั้งก็ไม่ทันตั้งใจว่าจะถ่ายอะไร บางทีอยากถ่ายหลาน เก็บเอาไว้ให้เค้าดูตอนโต แต่รีบถ่ายไป พอแปลงไฟล์ออกมากลายเป็นว่าวีดีโอเอียงไปเสียนี่

นอกจากการฟังก์ชันในการแปลงไฟล์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตของ Free Studio 2013 แล้ว ยังมีฟังก์ชันเล็กๆ ที่มีประโยชน์มากๆ อย่างการ Resize และ Rename อีกด้วย

แต่ในกรณีที่ต้องการแปลงไฟล์ MP3 หรือ แปลงไฟล์ เพลง ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ก็อาจจะต้องพึ่งพาโปรแกรมสำหรับ แปลงไฟล์ เพลง ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น Free Studio 2013

© Copyright - Notebookspec.com All Rights