Home » Tag » freepdfconvert

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  freepdfconvert

Average Rating

การแปลงไฟล์จาก PDF มาเป็นไฟล์เอกสารสำหรับแก้ไขได้นั้น มีทางเป็นไปได้ โดยเฉพาะไฟล์ที่สร้างมาจากพื้นฐานเอกสารที่เป็น Word เพียงแต่ก็ต้องอาศัยโปรแกรมเข้ามาทำงานร่วม อย่างเช่น Adobe Acrobat ซึ่งก็แน่นอนว่าย่อมมีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร เพราะเป็นโปรแกรมเฉพาะทางและมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหากจะมองไปที่โปรแกรมประเภทฟรีแวร์แล้ว ก็มีให้เห็นอยู่ไม่มากนัก แถมการแปลงไฟล์ก็จะไม่ได้ผลอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเมื่อใช้กับไฟล์ที่เป็นภาษาไทย อย่างไรก็ตามก็ถือเป็นแนวทางแก้ไขที่น่าสนใจ แม้จะได้ข้อมูลมาบ้าง ก็ยังดีกว่าที่จะต้องมานั่งพิมพ์เองใหม่ทั้งหมด ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้ก็พอมีให้เห็นและดาวน์โหลดมาใช้ ซึ่งผู้ใช้มีหน้าที่คือ ค้นหามาติดตั้งบนระบบ โดยอาจใช้คำในการค้นหาอย่างเช่น PDF to Word เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights