Home » Tag » firefox history

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  firefox history

Average Rating

สำหรับท่านที่ท่องเน็ตด้วย Firefox คงจะทราบมาบ้างแล้วว่าค่าดีฟอลต์ของการเก็บค่าและประวัติต่างๆ ในการใช้โปรแกรมจะมีค่าที่ Remember history คือการจำค่าต่างๆทั้งหมด ซึ่งจะมีรายการตามนี้ Browsing History Download History Form & Search History Cookies Active Logins Cache Saved Passwords Site Preferences Offline Website Data Some Add-on History and/or Settings จะเห็นว่าประวัติการใช้งานบางตัวนั้นสำคัญมาก ถ้าเราต้องการจะล้างทิ้งเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัว ก็ต้องเข้าไปล้างด้วยตัวเอง คราวนี้ ถ้าเราสามารถตั้งค่าให้โปรแกรมล้างประวัติต่างๆ เหล่านี้ทุกครั้งที่ปิดโปรแกรม ก็คิดว่าจะเป็นการดีและสะดวกสำหรับหลายๆ ท่าน ?วิธีการก็มีดังนี้ (ในที่นี้ผู้เชียนของใช้ Firefox 5 เป็นตัวอย่าง) 1.คลิกที่ Orange Bar เลือก Options > Options

© Copyright - Notebookspec.com All Rights