Home » Tag » Find My Device

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Find My Device

Average Rating

Find My Device- Windows 10 (3)

ถ้าคุณใช้งาน Windows 10 ที่อัพเดตล่าสุดในเดือนพฤสจิกายนกันไปแล้ว จะเห็นฟีเจอร์หนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้คุณสามารถเลือกเปิดใช้งานกันได้บนโน๊ตบุ๊ก ที่เรียกว่า Find My Device ที่มันจะทำงานคล้ายกับเทคนิคที่ใช้บนสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ต เพื่อให้คุณสามารถค้นหาโน๊ตบุ๊ก เมื่อมันเกิดหายไปได้

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights