Home » Tag » File System

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  File System

Average Rating

การใช้งานคอมพิวเตอร์กับไฟล์ต่างๆ ถือว่าเป็นของคู่กัน มีระบบก็ต้องมีไฟล์ที่จะทำงานไปด้วยกัน จึงไม่น่าแปลกใจที่ในบางครั้งจะเกิดปัญหาระบบหาไฟล์ไม่พบหรือไฟล์งานบางตัวนั้นหายไป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ ซึ่งสิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือ การค้นหาไฟล์เหล่านั้นกลับมาใช้เหมือนเดิม โอกาสที่ไฟล์ระบบหรือไฟล์ System ของโปรแกรมบางอย่างหายไป ก็จะเกิดจากปัญหาไม่กี่แบบคือ ถูกลบโฟลเดอร์ที่เป็นระบบของโปรแกรมนั้นหรือการ Remove Program แล้วไฟล์ก็ถูกลบตามไปด้วย เมื่อเปิดขึ้นมาก็ไม่สามารถทำงานต่อได้ เนื่องจากไฟล์สำคัญบางอย่างหายไป ซึ่งทางแก้ไขก็พอมีอยู่บ้าง

Optimize_cache_01

การปรับแต่งให้ Windows 7 ทำงานได้เร็วขึ้น โดยปรับแต่ง Prefetch file ก็เป็นวิธีหนึ่ง Prefetch คือการบันทึกการทำงานของโปรแกรมเก็บไว้สำหรับการใช้งานครั้งต่อไปให้เร็วขึ้น บางครั้งยังไม่พอเพียงที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ให้ทำงานเร็วขึ้น ยังมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีอื่นอีกมากมาย หนึ่งในวิธีการเหล่านั้นได้แก่การ Optimize (เพิ่มประสิทธิภาพ) Cache ให้กับไฟล์ระบบ (File System) เมื่อเราเปิดโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาใช้งาน Windows จะอ่านไฟล์ในโปรแกรมแล้วเรียกมาเก็บไว้ใหน่วยความจำหรือ RAM จากนั้นให้เราลองปิดโปรแกรมลงไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ การเปิดครั้งที่สองจะเร็วกว่าการเปิดครั้งแรกเพราะใน Windows มีระบบ Cache File กล่าวคือการเปิดไฟล์ครั้งที่สอง Windows ?จะไปอ่านข้อมูลจาก Cache File ซึ่งถูกดูดมาเก็บไว้ตั้งแต่การเปิดโปรแกรมครั้งแรก ปัญหาที่เกิด คือถ้าเปิดโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมขึ้นมาใช้งานพร้อมกันแล้ว โปรแกรมหลังๆ จะอืดอาดโดยเห็นได้อย่างชัดเจน จนบางครั้งถึงขั้น System Frozen หรือระบบค้างหยุดทำงาน เพราะข้อมูลถูกดูดเข้าไปจนเต็มความจุของ RAM วิธีมาปรับแต่งโดยการ Optimize (เพิ่มประสิทธิภาพ) Cache ก็มีดังนี้... วิธีที่ 1 1.พิมพ์ cmd ลงในช่อง Search ของ Start Menu แล้วกดคีย์ Ctrl + Shift + Enter เพื่อเปิด Command Prompt ด้วยสิทธิ์ของ Administrator 2.ที่หน้าต่าง Command Prompt ให้พิมพ์ fsutil behavior set memoryusage 2 แล้ว Enter

© Copyright - Notebookspec.com All Rights