Home » Tag » file missing

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  file missing

Average Rating

การใช้งานคอมพิวเตอร์กับไฟล์ต่างๆ ถือว่าเป็นของคู่กัน มีระบบก็ต้องมีไฟล์ที่จะทำงานไปด้วยกัน จึงไม่น่าแปลกใจที่ในบางครั้งจะเกิดปัญหาระบบหาไฟล์ไม่พบหรือไฟล์งานบางตัวนั้นหายไป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ ซึ่งสิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือ การค้นหาไฟล์เหล่านั้นกลับมาใช้เหมือนเดิม โอกาสที่ไฟล์ระบบหรือไฟล์ System ของโปรแกรมบางอย่างหายไป ก็จะเกิดจากปัญหาไม่กี่แบบคือ ถูกลบโฟลเดอร์ที่เป็นระบบของโปรแกรมนั้นหรือการ Remove Program แล้วไฟล์ก็ถูกลบตามไปด้วย เมื่อเปิดขึ้นมาก็ไม่สามารถทำงานต่อได้ เนื่องจากไฟล์สำคัญบางอย่างหายไป ซึ่งทางแก้ไขก็พอมีอยู่บ้าง

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights