Home » Tag » file download

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  file download

Average Rating

หลายคนนิยมที่จะเปิดไฟล์จากเมล์แล้วแก้ไขข้อมูลในเอกสารจากตรงจุดนั้น แล้วกด Save ไว้เป็นระยะ แต่เมื่อถึงเวลาจะใช้งานจริงพอปิดไฟล์ไปแล้ว กลับไม่ทราบได้ว่าไฟล์ที่ทำการแก้ไขนั้นหายไปไหน ส่วนหนึ่งก็มาจากความเผลอเรอในการใช้งานด้วยความเร่งรีบ รวมถึงอาจเข้าใจผิดว่า Save เอาไว้แล้วจึงปิดไฟล์ไปโดยไม่ทันได้สังเกตว่าไฟล์ดังกล่าวถูกเก็บเอาไว้อยู่ในที่ใดนั่นเอง ซึ่งการที่จะหาไฟล์เหล่านั้นก็ทำได้หลายวิธี

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights