Home » Tag » Excel 2010

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Excel 2010

Average Rating
สำหรับผู้ใช้ทำงานกับเอกสาร Excel 2010 เพื่อตกแต่งให้เอกสารนั้นดูดี ก็มักจะทำการใส่ชื่อของเอกสารหรือชื่อบริษัทหรืออื่นๆ Continue reading “สร้างมาโครใส่ชื่อที่ส่วนบน (Header) ของเอกสาร Excel 2010” »

ส่วนใหญ่ผู้ใช้ Excel เมื่อใช้งานกลับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ มีข้อมูลอยู่หลายชีต แล้วต้องการที่จะแทรกเลขหน้าลงไป เพื่อป้องกกันการสับสน เมื่อใช้งานไปนานๆ ก็สามารถทำได้ ดังนี้ 1.ให้ไปที่ริบบอนแท็บ Insert แล้วคลิกที่ปุ่ม Header & Footer
SmartArt เป็นการแสดงข้อมูลที่มองเห็นได้ที่คุณสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยการเลือกกราฟิกได้จากเค้าโครงต่างๆ Continue reading “แทรก SmartArt ลงในชีต Excel 2010” »

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights