Home » Tag » EPEAT

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  EPEAT

Average Rating

ในช่วงหลังการวางจำหน่าย MacBook Pro with Retina Display แรกๆ ปรากฏว่าทาง EPEAT ไม่ได้ให้การรับรองมาตรฐาน EPEAT ที่บ่งชี้ถีงระดับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของตัวผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะด้านการรีไซเคิลชิ้นส่วนภายในเครื่อง สาเหตุก็เนื่องมาจากทาง Apple ไม่ต้องการให้มีการตรวจรับรองเอง โดยอ้างว่าตัวของ MacBook Pro with Retina Display (และเครื่องรุ่นใหม่ตัวอื่นๆ) ต่างผ่านการรับรองตามมาตรฐานที่สูงกว่านั้นมาหมดแล้ว แต่ในเวลาต่อมาทาง Apple ก็ต้องขอกลับเข้าสู่การตรวจสอบของ EPEAT อีกครั้งตามกระแสต่อต้านในสังคม

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights