Home » Tag » Enduro

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Enduro

Average Rating

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสลับการ์ดจอในโน้ตบุ๊กสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ถือว่ามากนัก เพราะอันที่จริงแล้วเบื้องหลังตัวการ์ดจออีกตัวที่ไม่ได้เป็นตัวทำงานหลักจะยังเปิดและทำงานอยู่ เพราะมันเพียงแค่ลดระดับการใช้พลังงานลงเท่านั้น แต่ในเทคโนโลยีที่ AMD นำเสนอล่าสุดอย่าง AMD Enduro นี้ ทาง AMD ให้ข้อมูลว่าจะเป็นการปิดการทำงานการ์ดจอตัวที่ไม่ได้ใช้ไปเลย โดยเฉพาะในการ์ดจอแยก ที่ในระหว่างการใช้งานธรรมดาทั่วไปจะไม่มีหน้าที่อะไร ตัวระบบ AMD Enduro ก็จะปิดการทำงานของการ์ดจอแยกไปเลย เพื่อทำให้ระบบโดยรวมมีการกินพลังงานลดลง เพราะตัวการ์ดจอแยกจะไม่กินพลังงานเลย จนกว่าจะถูกสั่งเปิดขึ้นมาอีกครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights