Home » Tag » Don?t move file to the recycle bin

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Don?t move file to the recycle bin

Average Rating

ถ้าบางครั้งระบบการลบไฟล์กับ Recycle bin จะเป็นปัญหาในการทำงานอยู่บ่อยครั้ง การวางแผนจัดการในเรื่องการลบหรือ Delete file ให้เหมาะสม ก็จะช่วยให้การเคลียร์ไฟล์ข้อมูลทำได้ดีขึ้น รวมถึงปัญหาในเรื่องการลบภาพจำนวนมากหรือบางครั้งการถูกคนอื่นมาลบไฟล์หรือลบเองแบบไม่ตั้งใจ ก็มีส่วนที่เป็นปัญหาด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นทางแก้ที่ดีนอกจากจะต้องระมัดระวังแล้ว ก็ควรจะตั้งค่าในระบบ Recycle bin ให้พร้อมสำหรับการทำงานด้วยเช่นกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องและข้อมูลที่สำคัญเหล่านั้นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights