Home » Tag » document

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  document

Average Rating

การใช้งานคอมพิวเตอร์นอกบ้านนั้น ไม่ว่าจะไปใช้ที่บ้านเพื่อน สำนักงานหรือร้านอินเทอร์เน็ตต่างๆ สิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้ต้องพึงระวังไว้ก็คือ บรรดาระบบ Log-in ต่างๆ ที่เราใช้กับเครื่องนั้นๆ หรือบางทีเปิดหน้าเว็บ ดาวน์โหลดไฟล์สำคัญหรือเป็นเอกสารงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวมาใช้งาน แล้วลืมไปว่าไม่ได้ใช้งานคอมพ์ส่วนตัวอยู่ สิ่งที่คุณใช้งานหรือทำเอาไว้อาจเป็นกุญแจที่ไขไปถึงข้อมูลสำคัญหรือการเข้าถึงระบบธุรกรรมออนไลน์ของคุณได้เช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างมากทีเดียว

Windows Easy Transfer เป็นเครื่องมือใน Windows 8 ที่ช่วยเก็บไฟล์ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ นำมาเก็บไว้ก่อนทำการฟอร์แมตเครื่องใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องตามเก็บทีละโฟลเดอร์ให้ต้องเสียเวลา แล้วยังเลือกได้ว่าจะย้ายไฟล์อะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็น อีเมล์ เพลง รูปภาพ วิดีโอ รวมไปถึง Favorite ในส่วนของ Internet Explorer แต่ก่อนการใช้งานก็ควรจะต้องมีการเตรียมการให้เรียบร้อยเสียก่อน

© Copyright - Notebookspec.com All Rights