Home » Tag » Disk Management

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Disk Management

Average Rating

Disk Management คือโปรแกรมหนึ่งในวินโดวส์มีไว้เพื่อกำหนดค่าคอนฟิกดิสก์พื้นฐานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน ซึ่งได้แก่ การสร้างและลบพาร์ทิชันและการฟอร์แมตดิสก์ด้วยระบบไฟล์ FAT, FAT32 หรือไฟล์ระบบ NTFS ปกติการเข้าถึง Disk Management ในวินโดวส์อื่นๆ นั้นจะมีเมนูการเข้าถึงอย่างสะดวกและคุ้นเคย สำหรับ Windows 8 วิธีการเข้าถึงได้เปลี่ยนไป ?

สำหรับคุณๆ ที่ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นแบบ Laptop หรือ PC ในช่วงนี้จะมี Windows 8 ติดมาซึ่งจะมีการ แบ่งพาร์ติชัน (Partition) ของฮาร์ดดิสก์มาเรียบร้อย แต่เรามีความต้องการการจะปรับเปลี่ยนขนาด Partition ในฮาร์ดดิสก์ตามที่เราต้องการ ก็สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาโปรแกรมพวก Third party ที่ทำงานในลักษณะ Disk Management เพราะ Windows 8 ก็มีให้มาอยู่แล้ว

© Copyright - Notebookspec.com All Rights