Home » Tag » disc after burning

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  disc after burning

Average Rating

burn_01

หนึ่งในฟีเจอร์เล็กๆ ของ Windows 7 ที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้นึกถึง ก็คือ Windows Disc Image Burner ซึ่งโดยความจริงแล้วผู้ใช้ Windows 7 สามารถเขียน Image File ลงแผ่น CD หรือ DVD โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมประเภท Burn Image เพิ่มเติม ด้วยฟีเจอร์เล็กๆ นี้ โดยไฟล์ที่ Windows Disc Image Burner รองรับได้แก่ไฟล์ .ISO และ .IMG ซึ่งก็ถือว่าเป็นไฟล์มาตราฐานของ Image File ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน วิธีการเขียน Image ก็ง่ายๆ ดังนี้ 1.ให้คลิกขวาที่ Image File ที่จะเขียนลงแผ่นเลือกคำสั่ง Open with > Windows Disc Image Burner

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights