Home » Tag » DDR

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  DDR

Average Rating

HYPER-X-RAM-046

หลายคนพยายามที่จะปรับปรุงเครื่องโน๊ตบุ๊กของตนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการใช้งานของซอฟต์แวร์หรือความบันเทิงได้เต็มที่ยิ่งขึ้น แต่เมื่อมองไปที่การอัพเกรดโน๊ตบุ๊ก ก็ค่อนข้างจะมีข้อจำกัดอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะโน๊ตบุ๊กบางรุ่น อาจรองรับการอัพเกรดได้ไม่เท่ากัน บางครั้งอาจเปลี่ยนซีพียูได้ บางรุ่นอาจรองรับแค่แรม แต่ส่วนใหญ่จะอัพเกรดได้แค่แรมหรือฮาร์ดดิสก์เท่านั้น เวลานี้ก็ถือว่ายังเป็นทางออกที่ดีสำหรับการอัพเกรด ด้วยเพราะอุปกรณ์ทั้ง 2 ส่วนนี้ก็มีส่วนอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบและค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป
RAM (อ่านว่าแรม) ย่อมาจาก Random-Access Memory เป็นหน่วยความจำหลักที่รับส่งข้อมูลแบบสุ่ม ใช้ส่งถ่ายข้อมูลใด ๆ อาจเป็นโปรแกรมที่กำลังทำงาน หรือข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ (more…)

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights