Home » Tag » Data recoovery

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Data recoovery

Average Rating

ฮาร์ดดิสก์เป็นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์และเป็นส่วนที่สำคัญมาก เพราะเป็นที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลที่คุณมีอยู่ ฮาร์ดดิสก์จึงเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้ต้องบำรุงรักษาและมั่นตรวจสุขภาพของมันมากที่สุดตัวอย่าง เช่น คนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาระบบไฟฟ้า ดับบ่อย ปัญหาไฟดับไฟตกขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้คือพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ถูกหัวอ่านของฮาร์ดดิสก์ขูดเสียหาย ที่มักเรียกว่ามี Bad Sector ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลสูญหายก่อนที่จะเกิดปัญหา แนะนำให้มีตรวจสอบดิสก์อยู่เสมออย่างน้อยเดือนละครั้งก็ยังดี เพื่อป้องกันข้อมูลอันมีค่าของคุณก่อนที่จะหายไปกับปัญหาที่เกิดกับฮาร์ดดิสก์ วันนี้ก็จะมาเสนอโปรแกรมที่ทำหน้าที่ตรวจสุขภาพของฮาร์ดดิสก์ว่าในปี 2012 คนทั่วไปนิยมโปรแกรมใดมากที่สุด CrystalDiskInfo

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights