Home » Tag » Daemon tool

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Daemon tool

Average Rating

หลายๆ ท่านที่ดาวน์โหลดไฟล์บางประเภทมาแล้วเป็นไฟล์ประเภท Image Disc กลุ่มนามสกุล .iso, .img และอีกหลายๆ นามสกุลที่เข้าข่ายอาจจะเกิดปัญหาว่ารันเพื่อให้โปรแกรมทำงานให้ใช้งานโปรแกรมที่อยู่ด้านในไม่ได้ก็ยิ่งทำให้เสียเวลาและก่อปัญหาตามมาภายหลังถ้าไปกดผิดเอาอีก ดังนั้นโปรแกรมสำหรับช่วยจัดการเปิดไฟล์ประเภทนี้ได้จึงตกให้กับโปรแกรมที่เกิดมาเพื่อรับมือกับไฟล์ประเภทนี้โดยเฉพาะอย่าง Daemon Tool นั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights