Home » Tag » Crucial M4

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Crucial M4

Average Rating
164aCrucial ออกเฟิร์มแวร์มาอัพเดทให้กับผลิตภัณฑ์ตระกูล M4 ที่เป็น SSD แบบ SATA 6 Gb/s โดยมีชื่อเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ตัวนี้ว่า 0009 รองรับกับรุ่น 4 รุ่นด้วยกันคือ CT064M4SSD2 (64 GB), CT0128M4SSD2 (128 GB), CT0256M4SSD2 (256 GB) และ CT0512M4SSD2 (512 GB) มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมาย แต่หลักที่เห็นเลย คือเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการอ่านได้ถึงกว่า 20% จากการทดสอบของ SSD Review และผลจากโปรแกรม PCMark Vantage Disk ก็เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกัน นอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของประสิทธิภาพปริมาณงานในการทำงาน, ค่า latency ในการเขียนที่ต่ำลง, รองรับกับชิพเซ็ต (AHCI modes) ได้หลากหลายรุ่นมากขึ้นกว่าเดิม และแก้ไขอาการล้มเหลวในการ cold-boot หลายอาการที่พบ ที่มา: techpowerup

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights