Home » Tag » CPI

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  CPI

ถึงจะช้ากว่าที่คาดไว้แต่ก็ยังดีกว่าไม่ปล่อยออกมาเลยครับกับหน่วยประมวลผลที่ใช้กระบวนการผลิตที่ระดับ 10 nm ของทาง Intel ซึ่งในครั้งนี้ทาง Intel ได้มีการเผยข้อมูลออกมาว่าทางบริษัทมีความพร้อมเกือบจะ 100% แล้วที่จะทำการปล่อยหน่วยประมวลผลซีรีย์ Xeon รุ่นใหม่ทั้งสถาปัตยกรรม Ice Lake Xeon และ Cooper Lake Xeon ลงตลาดในปี 2020 ที่จะถึงนี้ โดยตัวหน่วยประมวลผลสถาปัตยกรรม Ice Lake Xeon นั้นจะมาพร้อมกับจำนวนแกนหารประมวลผลที่ 38 แกน 76 threads ในขณะที่มีอัตราการคายความร้อนอยู่ที่ 270 W TDP เท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights