Home » Tag » Convertble Notebook

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Convertble Notebook

1

Lenovo มีการขยายตัวในตลาดผู้ใช้ทั่วไปมากขึ้น พร้อมกับมีการเพิ่มชื่อใหม่ที่ให้ผู้ใช้ทำความเข้าใจได้ง่าย รวมถึงมีการนำเอาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Lenovo 100 และ 500 รวมถึง Lenovo 700 series พร้อมการนำเสนอเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละรุ่น

© Copyright - Notebookspec.com All Rights