Home » Tag » Context Menu

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Context Menu

Average Rating

Context Menu_01

ตามที่ทราบกันแล้วว่า เมนูคลิกขวา (Context Menu) นั้นจะมีคำสั่งต่างๆของ Windows 7 ให้เรียกใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แต่ในความเป็นจริง เมนูคลิกขวาไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะคำสั่งที่ Windows 7 เตรียมไว้ให้เท่านั้น เรายังสามารถใส่คำสั่งสำหรับเรียกเปิดโปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้คอมพิวเตอร์เพิ่มเข้าไปได้ด้วย การสร้างชอร์ตคัตของโปรแกรมที่ต้องการไว้ในเมนูคลิกขวา ต้องทำตามนี้ 1.เปิดโปรแกรม Registry Editor คลิกเข้าไปตามคีย์ย่อย... HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell 2.คลิกขวาที่คีย์ shell เลือกคำสั่ง New > Key แล้วตั้งชื่อเป็นชื่อโปรแกรมที่คุณจะเรียกเปิดขึ้นมาทำงาน (หรือชื่ออะไรก็ได้) โดยชื่อนี้จะปรากฎที่เมนูคลิกขวา 3.คลิกขวาที่คีย์ที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ เลือกคำสั่ง New > Key เพื่อสร้างคีย์ย่อยอีกระดับหนึ่ง และให้ตั้งชื่อเป็น command 4. มาที่ช่องหน้าต่างด้านขวามือ ให้ดับเบิลคลิกที่ค่ารีจิสทรี (Default) แล้วพิมพ์พาธระบุตำแหน่งของไฟล์โปรแกรมเป้าหมายลงในช่อง Value data: ตัวอย่าง เช่น ต้องการสร้างชอร์ตคัตของโปรแกรม Firefox ไว้ที่เมนูคลิกขวา ก็พิมพ์ C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe ลงไป 5. คลิกปุ่ม OK

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights