Home » Tag » Column

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Column

Windows Explorer เป็นสิ่งที่คุ้นหน้าคุ้นตาดีสำหรับผู้ที่ใช้ Windows ซึ่งจะมี Column หรือแถวของรายละเอียดของโฟลเดอร์หรือไฟล์ ปกติ ในค่าดีฟอลต์ที่ Windows 7 จะมี Column แสดงอยู่ 4 Column ได้แก่ Name , Date Modified, Type และ Size ถ้าเห็นว่ารายละเอียดน้อยไปหรือมากไป เราก็สามารถปรับแต่งทำการเพิ่มหรือลด Column ได้ไม่ยาก

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights