Home » Tag » Cloud System Booster

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Cloud System Booster

Average Rating

Cloud System Booster (1)

สำหรับใครที่ใช้งานคอมพิวเตอร์มานาน และไม่ค่อยได้ดูแล ตรวจสอบระบบให้อยู่ในสภาพการทำงานที่เหมาะสม ก็อาจทำให้ระบบที่ใช้เกิดการล่าช้า ทำงานผิดปกติหรือบางทีเครื่องรีสตาร์ทหรือเกิดบลูสกรีนขึ้นมาเฉยๆ สิ่งเหล่านี้มักจะเกิดจากการขาดการดูแล ทำให้ไฟล์ขยะเยอะเกิดไป ไฟล์ระบบเสียหายหรือมีโปรแกรมอื่นใด เข้ามาแทรกแซงการทำงาน ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ส่วนจะแก้ไข ก็ไม่รู้จะเริ่มจากจุดใด ทางออกของปัญหานี้ อาจใช้โปรแกรมที่เป็น maintenance utility มาช่วยในการดูแลได้เช่นกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights