Home » Tag » Clock

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Clock

Average Rating

ปัญหาเรื่องภาษาต่างดาว เรียกว่าเป็นปัญหาสามัญของผู้ใช้ที่เพิ่งเปลี่ยนระบบมาใช้ใหม่ ส่วนหนึ่งก็เพราะยังไม่ได้รับการตั้งระบบของภาษาให้ระบบได้รู้จักกับภาษาไทยนั่นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อติตตั้งโปรแกรมต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การ Add Language ที่เป็นภาษาไทยเข้าไป เพื่อให้โปรแกรมที่เราจะใช้มีฟอร์แมตของภาษาในการใช้งานนั่นเอง ส่วนวิธีการนั้นอยู่ที่การเข้าไปตั้งค่าในระบบของ Change system Locale ซึ่งอยู่ใน System โดยเบื้องต้นนั้น ให้เข้าไปที่ Control panel แล้วเข้าไปดูในส่วนของ Language

© Copyright - Notebookspec.com All Rights