Home » Tag » Clipboard

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Clipboard

Average Rating

ถ้ากล่าวถึง Clipboard (คลิปบอร์ด) ผู้ใช้วินโดวส์ทั้งเก่าและใหม่ต้องเจอกับคำนี้ Clipboard ก็คือที่จัดเก็บข้อมูลชั่วคราวไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ภาพกราฟิก ไฟล์เพลง และอื่น ?โดยเมื่อคุณใช้คำสั่ง Copy หรือ Cut ข้อมูลที่คุณสั่งก็อปปี้หรือตัดจะถูกเก็บไว้ในส่วนที่เรียกว่า คลิปบอร์ด ?ซึ่งจะใช้พื้นที่หน่วยความจำของวินโดวส์เก็บ คุณก็จะสามารถนำข้อมูลในคลิปบอร์ดไปวางไว้ที่ใดในโปรแกรมใดก็ได้ ซึ่งคลิปบอร์ดของวินโดวส์จะสามารถเก็บข้อมูลได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น ถ้ามีการเก็บคลิปบอร์ดอีกรายการใหม่จะทับรายการเก่า (ยกเว้นบางโปรแกรมอาทิเช่น Microsoft Office สามารถจัดเก็บได้ถึง 24 รายการ)

clear_clipboard_01

ก่อนอื่นมาทำการเข้าใจกันเล็กน้อยว่า คลิปบอร์ดคืออะไร ในทางคอมพิวเตอร์ คลิปบอร์ดหมายถึง ที่จัดเก็บข้อมูลข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ หรือแม้กระทั้งตัวไฟล์ในรูปแบบต่างๆ หลากชนิด โดยเก็บในตัวความจำ (RAM) เป็นการชั่วคราว โดยใช้คำสั่ง Copy หรือ Cut หรือ Ctrl + C หรือ Ctrl + X เมื่อจะเรียกคืนก็ใช้คำสั่ง Ctrl + V หรือ Past โดยปกติคลิปบอร์ดของ Windows สามารถเก็บข้อมูลครั้งละหนึ่งรายการ โดยรายการใหม่จะทับรายการเก่า แต่ก็มีโปรแกรมอื่นที่อยู่ใน Windows มีการเก็บข้อมูลในคลิปบอร์ดไว้หลายรายการมาก อย่างเช่น โปรแกรมในชุด Microsoft Office มีความสามารถเก็บข้อมูลในคลิปบอร์ดได้ถึง 24 รายการ ชึ่งผมบอกได้เลยว่ามีคุณประโยชน์มากสำหรับการทำงาน แต่ถ้าดูให้ดีก็มีโทษแฝงอยู่ครับ นั้นคือ ประการที่หนึ่ง เมื่อคุณเก็บข้อมูลไว้มากๆ หรือข้อมูลมีจำนวนมากหรือใหญ่มากก็จะไปกินพื้นที่หน่วยความจำ (RAM) ประการที่สอง ถ้าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลสำคัญหรือความลับ ก็มีสิทธิถูกขโมยได้ ถ้าเมื่อคุณไม่ได้อยู่หน้าเครื่อง และได้เปิดโปรแกรมทิ้งไว้ วันนี้ผมจะมาแนะนำการทำ Shortcut เพื่อเคลียร์คลิปบอร์ด ไม่ให้ข้อมูลค้างอยู่ที่หน่วยความจำ 1.คลิกขวาที่ว่างๆ ของหน้าจอ Desktop เลือกคำสั่ง New > Shortcut 2.พิมพ์คำสั่งตามข้างล่างนี้ลงในช่องว่าง Type the location of the item: แล้วคลิก Next cmd /c ?echo off | clip?

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights