Home » Tag » change name title

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  change name title

Average Rating

change-name-group-start menu (1)

สิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นอยู่บน Start menu ก็คือ ในส่วนของ Title ที่เป็นชื่อ Group of tile โดยค่า Default ของ Title จะปรากฏคำว่า Life at a glance และ Play and explore ซึ่งทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถเปลี่ยนชื่อหัวเรื่องนี้ ได้ตลอดเวลา ด้วยวิธีการดังนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights