Home » Tag » Cayman CE

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Cayman CE

Average Rating

HD6930

มีรายงานข่าวน่าเชื่อถือได้ในต่างประเทศรายงานว่า AMD Radeon HD 6930 นั้นจะวางขายแค่ใน 2 ประเทศเท่านั้น นั่นคือตลาดในจีนและรัสเซีย

© Copyright - Notebookspec.com All Rights