Home » Tag » BYOC

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  BYOC

Average Rating

acer-byoc-header_contentfullwidth-600

Acer ได้ทำการเปิดตัวศูนย์สร้างประสบการณ์ในการสร้าง Cloud?ของตัวเองหรือที่เรียกว่า?Build Your Own Cloud (BYOC) ในประเทศไต้หวันครับ โดยศูนย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจและแสดงประโยชน์ให้ทั้งผู้ใช้งานทั่วไปหรือผู้ใช้งานทางด้านธุรกิจได้เห็นครับว่าการมีระบบ Cloud เป็นของตัวเองนั้นจะสามารถทำอะไรได้บ้าง?Stan Shih ประธานของ Acer ได้กล่าวว่า ด้วย platform เปิดของ Acer BYOC จะทำให้ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากขึ้น และในตอนนี้ Acer เองก็กำลังเจรจากับนักพัฒนาหลายๆเจ้าเพื่อที่จะให้เข้ามาร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะใช้บนระบบ Cloud นี้ครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights