Home » Tag » BatteryInfoView

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  BatteryInfoView

แนะนำการเช็ค Battery ใน Notebook ว่าเสื่อมไปมากน้อยเพียงใด คำว่า Battery Wear Level เป็นสิ่งที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบ Laptop สมควรทราบไว้บ้างว่าคืออะไร Battery Wear Level ก็คือค่า อ้างอิงความเสื่อมของแบตเตอรี่ ซึ่งจะบอกค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ ค่านี้จะเป็นการบอกว่าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เหลืออยู่มากหรือน้อย โดยสามารถทราบได้จากโปรแกรมที่ออกแบบมาวัดค่าต่างๆของแบตเตอรี่ ซึ่งก็มีโปรแกรมลักษณะนี้อยู่มากหลายตัวอยู่ สำหรับวันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมที่ชื่อ BatteryInfoView ซึ่งเป็นฟรีแวร์ การใช้สะดวกมากไม่ต้องทำการติดตั้งเพียงดาวน์โหลดมาแล้วขยายไฟล์ออกมาก็ใช้ได้ เหมาะที่จะเก็บไว้ใน USB Flash Drive เอาไว้ตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Laptop ได้ทุกเมื่อ เช่น กรณีที่คุณซื้อเครื่องใหม่และต้องการตรวจสอบแบตเตอรี่ว่าใหม่จริงหรือไม่ก็เอาโปรแกรมนี้ตรวจสอบได้ทันที (ต้องมีวินโดวส์ติดตั้งอยู่ด้วยนะครับ) ทั้งนี้โปรแกรมยังมีความสามารถตรวจวัดค่าต่างๆ ของแบตเตอรี่อย่างละเอียดอีกหลายรายการนอกจากค่า Battery Wear Level จากรูปด้านล่าง ตรงค่า Battery Wear Level ควรจะต้องเป็น 100% ในกรณีที่เป็น Battery ตัวใหม่ หรือควรอยู่ในช่วง 95-100% (ค่านี้ควรวัดหลังจากที่เราชาร์ตไฟให้เต็มแล้ว) สนใจสามารถดาวน์โหลดได้?ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights